Många syns inte

En coronasäkrad virusutställning med en snistlad slinga, handsprit och bra med avstånd på 200 kvm. Varmt välkomna ni som kan. utställningens tema är virus. Det handlar om någonting vi inte kan se…

Promenadkonst i Boulongen, Gävle, på Agnes Von Krusenstjärnas Alé, from påskafton 2021;

Broderi med texten: Hippopotomonstrosesquipedalio fobi, 2021

” Denna fobi innebär att man är rädd för långa ord. Man är också rädd för konstiga ord. Det är ganska underligt att ett långt ord kan skrämma en person. Hur kan man be om hjälp om man blir rädd för att säga namnet på problemet? Faktum är att rädslan inte har mycket att göra med själva orden. Rädslan har att göra med att man inte förstår eller kan uttrycka orden på rätt sätt. Det handlar egentligen om en rädsla för att göra bort sig, och har därför att göra med blyghet.”

Broderi: Omhändertänksamhet , 2021

Broderi: Vetahuteri, 2021