Många syns inte

En coronasäkrad virusutställning med en snistlad slinga, handsprit och bra med avstånd på 200 kvm. Varmt välkomna ni som kan. utställningens tema är virus. Det handlar om någonting vi inte kan se…