me

Jag arbetar ofta utifrån tankar kring mänskliga relationer och psykisk ohälsa. Jag lyssnar på andra människors livsberättelser. Vi, människor, är av en grubblande art och människors historia är intressant. Jag använder min kreativitet till att forma och gestalta tillvaron. Min utgångspunkt kan vara ett ord, ett tema eller en frågeställning, tidigare rubriker har varit: förtryck och existens, uppror, kvinnomisshandel, miljöförstöring, barn i rörelse, arv, barndomsminnen.

Ett verk är klart när jag hittat ett motstånd, en spänning, något som retar ögat. Jag gillar att kunna känna strukturerna med fingrarna, som blindskrift.

Jag har måleri som bas men arbetar även skulpturalt med keramik, gips, betong och brons. Jag broderar i textil och papper. Trycker grafik och har även börjat med cyanotype.

Jag är verksam konstnär, kurator och konsthantverkare.