×

me

Jag arbetar ofta utifrån tankar kring mänskliga relationer och psykisk ohälsa. Jag lyssnar på andra människors berättelser. vi, människor, är av en grubblande art och människors historia är intressant. Jag använder min kreativitet till att forma och gestalta tillvaron. Utgångspunkten kan vara ett ord, ett tema eller en frågeställning. Tidigare rubriker har varit: förtryck och existens, uppror, kvinnomisshandel, miljöförstöring, barn i rörelse, arv, barndomsminnen.
Ett verk är klart när jag hittat ett motstånd, en spänning, något som retar ögat. Jag gillar att kunna känna olika strukturer med fingrarna som blindskrift. Jag har måleri som bas. Arbetar även skulpturalt med keramik, gips, betong och brons. Broderar i textil och papper. Trycker grafik och screentryck och även börjat med cyanotype. 
IMG_20170408_201056_182