×

Kategori: Uncategorized

ART Walk

3 – 17 September 2021

GKG ställer ut coronasäkert på tre orter i länet 3-17 september.


Gävle : Södra Kungsgatan 13
Konstnärer: Lena Wennberg, Anders Thyr, Torun Eliasson, Anna-Carin Landelius, Aino Carlmeyer, Katarina Eriksson
Söderhamn: Kungsgatan 11
Konstnärer: Pamela Nilsdotter, Pia Elfström, Nicklas Westin, Bodil Lennartsson
Sandviken: Hyttgatan 24
Konstnärer: Peter Kautzky, Malin Wikström, Christina Gåsberg, Karin Nordin, Jordi Bota, Mårten Tollin.

Information om konstnär och utställda verk får du via QR-koder vid verken, som är kopplat till hemsidan.

Det finns i skogen 2021

Den fjärde juli öppnar sommarens stora utställning “Det finns i skogen” i Gävleborg! Utställningen tar sig an temat “skogen mellan oss” på bredast möjliga vis och visar konstverk av flertalet konstnärer, på olika platser i Ockelbo, Ljusne, Jädraås, Svabensverk, Mittjasvallen och Ovanåker. Res genom landskapet i jakt på konst!

Utställningen sträcker sig över mellersta Gävleborg, från Ljusne vid kusten inåt landet via Ovanåkers kommun, ner genom Jädraås och Wij Trädgårdar i Ockelbo till Sandviken. Konstverken i utställningen har alla inspirerats av eller kan kopplas till det övergripande temat, men i sin helhet är utställningen ganska spretig, vilket också varit meningen då vi har inspirerats av bygdemarknader och andra roliga tillställningar där en salig blandning av uttryck samsas. Vi visar allt från textilkonst, film och skulptur
till hantverk i form av pilflätning.

Promenadkonst i Boulongen, Gävle, på Agnes Von Krusenstjärnas Alé, from påskafton 2021;

Broderi med texten: Hippopotomonstrosesquipedalio fobi, 2021

” Denna fobi innebär att man är rädd för långa ord. Man är också rädd för konstiga ord. Det är ganska underligt att ett långt ord kan skrämma en person. Hur kan man be om hjälp om man blir rädd för att säga namnet på problemet? Faktum är att rädslan inte har mycket att göra med själva orden. Rädslan har att göra med att man inte förstår eller kan uttrycka orden på rätt sätt. Det handlar egentligen om en rädsla för att göra bort sig, och har därför att göra med blyghet.”

Broderi: Omhändertänksamhet , 2021

Broderi: Vetahuteri, 2021